Oferta

JĘZYK ANGIELSKI Online

dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Nauka języka obcego to przede wszystkim komunikacja, dlatego każde zajęcia to 30min aktywnej rozmowy i zabawy podczas której dzieci poznają żywy język. W czasie lekcji korzystam z materiałów wizualnych i słuchowych, uczymy się również w ruchu, wykorzystując wszystkie sposoby efektywnego uczenia się. Zajęcia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dziecka, dlatego przed rozpoczęciem nauki zachęcam rodziców do darmowych konsultacji, aby ustalić cel i dynamikę zajęć. Zajęcia prowadzę przez Skype lub WhatsUp.


trening umiejętności społecznychTRENING wspierający rozwój umiejętności społecznych i inteligencji emocjonalnej

Głównym celem zajęć jest rozwój samoświadomości, zrozumienie i zaakceptowanie samego siebie, poznanie swoich mocnych i słabych stron, rozpoznawanie emocji i potrzeb, a także wyrażanie ich, również uczmy się asertywnej komunikacji, inicjowania rozmowy, prowadzenia dialogu na temat. Zajęcia mają charakter wspierający rozwój emocjonalno-społeczny. Pragnę zaznaczyć, że zajęcia online nie zastąpią zajęć stacjonarnych, ponieważ najlepiej rozwija się umiejętności społeczne w grupie rówieśniczej. więcej.

______________________________________________________________________________________________________________________

DAM RADĘ

„Dam radę!” to metoda oparta na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, której celem jest zdobycie przez dzieci umiejętności potrzebnych w radzeniu sobie z emocjami i stawiania czoła wyzwaniom. Metoda składa się z kilkunastu krokach podczas, których dziecko z pomocą terapeuty znajduje rozwiązanie problemu i powoli wprowadza je w życie. czytaj więcej.

______________________________________________________________________________________________________________________

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Celem zajęć jest rozwijanie funkcji poznawczych, percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwój konentrcaji, poprawa pamięci, logicznego myślenia oraz czytania ze zrozumieniem. Jednak główny nacisk kładę na wzmacnianie mocnych stron dziecka i wspieranie jego pewności siebie i poczucia sprawstwa. Uważam, że opanowanie umiejętności szkolnych jest bardzo ważne jednak znacznie ważniejsze jest poczucie, że taki jaki jestem jestem wystarczająco dobry. Dlatego podczas zajęć skupiam się na najmniejszych sukcesach dziecka, dostosowuję zadania do jego możliwości i pragnę pokazać małemu uczniowi, że nauka może być przyjemna i ciekawa, a popełnianie błędów jest rzeczą nieuniknioną podczas nabywania nowych umiejętności, co jest całkowicie naturalne i w porządku.   czytaj więcej.

_______________________________________________________________________________________________________________________

(Visited 3 022 times, 1 visits today)