Piraci szukają skarbu – zabawa dla dzieci

Zabawa przeznaczona dla małych dzieci mająca na uwadze ich wszechstronny rozwój. Poszczególne etapy zabawy są inspirowane Metodą Ruchu Rozwojowego Weroniki Sherborne oraz zabawami fundaMentalnymi. Zabawa: – wspiera rozwój ruchowy dziecka – rozwija świadomość własnego ciała – uczy wzajemnych kontaktów – wspiera wszechstronny rozwój inteligencji – […]

Read more