Sztuka w terapii

Sztuki plastyczne, taniec, muzyka, gra aktorska, poezja, rzeźba, film to nie tylko rozrywka, sposób na zdystansowanie się od codziennego życia, sztuka to przede wszystkim forma wyrażania siebie, komunikacja z drugim człowiekiem, dotykanie tej najgłębszej i najdelikatniejszej części nas samych. Sztuka to forma katharsis, sposób dotarcia […]

Read more