Trening Umiejętności Społecznych

Jak reagować na zaczepki i rozwiązywać konflikty? Jak się witać? Jak zrobić zakupy? W jaki sposób zawierać i utrzymywać przyjaźnie? Wyobraź sobie, że nie znasz odpowiedzi na te pytania, że każdego dnia stajesz przed społecznymi wyzwaniami nie mając w ręku odpowiednich narzędzi, zrozumienia, wiedzy i praktyki. […]

Read more