Która funkcja psychiczna dominuje u Ciebie?

Nasza świadomość odnosi się do rzeczywistości w oparciu o cztery funkcje psychiczne: myślenie, uczucie, intuicję, percepcję. U każdego z nas jedna z tych funkcji jest dominująca, dwie pomocnicze, czwarta najmniej rozwinięta. Główna funkcja psychiczna determinuje to jak widzimy świat i samego siebie.

Czy zdarzyło Ci się, że rozmawiając z drugą osobą czułeś, że rozmawiacie o dwóch różnych rzeczach, bo tak różnie je postrzegacie? 

Osoba z dominującą funkcją myślenia inaczej interpretuje miłość od osoby o typie uczuciowym. Osoba reprezentująca typ percepcyjny może całkowicie nie rozumieć postrzegania osoby o typie intuicyjnym.

Każdy z nas ma możliwości rozwijać każdą z tych funkcji psychicznych. Poznając cztery funkcje psychiczne lepiej możemy zrozumieć samego siebie, a także innych ludzi. A co równie ważne mamy szansę na wszechstronny rozwój, poszerzanie własnych możliwości i pełniejsze doświadczanie życia.

Celem indywiduacji jest rozwinięcie wszystkich czterech funkcji. Nie ma lepszych i gorszych. Wszystkie są potrzebne. Łącza się i uzupełniają. Sztuką jest nauczyć się łączyć przeciwności, myślenie z czuciem, intuicyjność z percepcją.

No to teraz zastanówmy się w jaki sposób odbierają życie osoby z dominującą funkcją myślenia, uczucia, intuicji i percepcji.

 

Myślenie 

Jung

Intelektualista patrząc na otoczenie będzie zadawał pytania typu: Co to jest? Co to znaczy? Szukając odpowiedzi obiektywnej, opartej na faktach. Odnosi się do rzeczywistości rzeczowo i instrumentalnie. Analizuje świat chłodno i krytycznie opierając się na zewnętrznych kryteriach. Poszukuje zrozumienia i wiedzy.

“Nie masz prawa do wyrażnia swoich własych opinii. Jesteś uprawniony do wyrażania opinii popartych wiedzą. Nikt nie jest uprawniony do ignoranctwa.” Harlan Ellison

Mechanizmy obronne: Racjonalizowanie i intelektualizowanie.

Kariera

Intelektualista będzie szukał pracy, która będzie go stymulowała intelektualnie. Potrzebuje wyzwań intelektualnych, poszukiwania wiedzy, zgłębiania tematu i rozbudzania swojej ciekawości. Typowe zawody to: menadżer, nauczyciel, filozof, naukowca.

Słabe punkty

Osoby, których energia koncentruje się w głowie mogą ignorować i deprecjonować wartość uczuć. Nie rozwijając swojej inteligencji emocjonalnej mogą mieć trudności w tworzeniu głębokich relacji i rozumieniu innych ludzi.

Uczucie

empatyczny

 

Osoby uczuciowe odbierają świat subiektywnie. Świat w ich oczach jest bardzo zmienny, gdyż jest zależny od ich nastroju. Odnoszą wszystko do siebie i zadają sobie pytanie: Czym to jest dla mnie?

To uczucia i emocje są „kryterium prawdziwości i użyteczności informacji”. Dzięki temu świat nie jest instrumentalny, a staje się osobistym przeżyciem i doświadczeniem. Dla osób o typie uczuciowym bardzo ważne są relacje między ludzkie. Potrafią tworzyć głębokie relacje, nadając im wysoką wartość i będąc wysoce empatyczni.

„Nie mów nic. Kocha się za nic. Nie is­tnieje żaden powód do miłości”.  Paulo Coelho

Mechanizmy obronne: Izolacja, uzależnienia, uprzedzenia.

Kariera

Uczuciowiec odnajdzie się w pracy z ludźmi, gdzie ważną rolę odgrywają uczucia, empatia, wrażliwość. Uczuciowiec ponad to jest idealistą, chce ulepszać świat. Typowe zawody to: opiekun, adwokat, mediator, pielęgniarka, działacz na rzecz potrzebujących.

Słaby punkt

Osobie o typie uczuciowym trudno jest wyjść poza subiektywno-emocjonalne postrzegania świata, które często zakrzywia realny obraz rzeczywistości. Trudno jest spojrzeć im na świat obiektywnie, odłożyć emocje na bok i parzyć czysto intelektualnie, by lepiej zrozumieć zależności, przyczyny, zasady.

Percepcja

psychika i osobowość

Osoba percepcyjna postrzega świat w oparciu o swoje zmysły. Ufa temu co widzi, słyszy, doświadcza za pomocą zmysłów ciała i narządów zmysłowych. Pyta: Jakie to jest?. Skupiona na życiu tu i teraz, osadzona w realnym, fizycznym świecie, które dostarcza wrażeń konkretnych i abstrakcyjnych (estetycznych).

„Zmysły nie łudzą, ale łudzi sąd”. Johann Wolfgang Goethe

Kariera

Osoby percepcyjne mają duże poczucie estetyki, dlatego bardzo dobrze odnajdują się w zawodach artystycznych takich jak: reżyser, kompozytor, fotograf, projektant, aktor czy tancerz.

Słaba strona

Osoba, która postrzega świat bardzo konkretnie, postrzega go fragmentarycznie i ma trudności z pojmowaniem całości, z umiejętnością wglądu w siebie i rozpoznawaniu treści nieświadomych.

„Nie ma nic w umyśle, cze­go by przed­tem nie było w zmysłach”. Arystoteles

Intuicja

kobieta instuicyjna

Osoba intuicyjna w odbiorze świata kieruje się przeczuciem. Słuchając wewnętrznego głosu otrzymuje odpowiedź, która daje jej pewność, niezależnie czy jest zgodna z pojmowaniem intelektualnym czy stanem uczuciowym. Nastawiona jest bowiem na pojmowanie całości, a ta często wymyka się poza postrzeganie zmysłowe, intelektualne czy uczuciowe. Osoba intuicyjna stara się spojrzeć głębiej, szukając odpowiedzi na pytanie: „Skąd? Dokąd?”. Ufa swojej intuicji, która może być konkretna i abstrakcyjna, subiektywna i obiektywna. Osoba intuicyjna zagłębia się w swoje treści nieświadome, poszukuje głębszych znaczeń.

„Intuicja to jedynie suma drobnych, ale całkiem konkretnych rzeczy, którym mózg nie zdążył jeszcze nadać nazwy”. Jo Nesbø

Mechanizmy obronne: Uogólnianie, zamazywanie, odrealnienie.

Kariera

Zawody stworzone dla osób o typie intuicyjnym, to zawody, które stwarzają możliwość zagłębiania się w ukryte znaczenia i treści. Psychoterapeuta, astrolog, artysta, duchowny, mistyk.

„[…] rzeczywistością nie jest tylko to, co widzi oko, słyszy ucho i czego można dotknąć ręką, ale także to, co pozostaje ukryte przed okiem i dotykiem, a ujawnia się czasami, tylko na chwilę, temu, kto umie uważnie słuchać uszami ducha i dotykać palcami myśli”. Amos Oz

Słabe punkty

Unikanie konkretów, nie dostrzeganie faktów. Osoba intuicyjna może mieć poczucie odrealnienia, niedopasowania. Nadmiernie kierując energię na eksplorowanie wewnętrznego czy mistycznego świata może stracić poczucie kontaktu z rzeczywistością.

 

(Visited 622 times, 1 visits today)
Facebookgoogle_plus

1 Comment

  1. TeresaMaria9

    Lipiec 16, 2017 at 10:50 am

    Ja widzę, że mam wszystkie funkcje i to mniej więcej po równo. Myślenie dominuje (pracuję naukowo i jest to moja pasja), ale też mam zdolności manualne (percepcja), mam dość dobrą intuicję (zwłaszcza moje zdolności telepatyczne mogą zaskakiwać) i uczucia raczej też, bo jestem z natury dość emocjonalna i cierpię na przerost empatii i pragnienie pomagania innym (czasem, niestety, kosztem siebie). Pozdrawiam!

Leave a Reply