Twoje ciało mówi o tobie więcej niż myślisz

Według Lowena charakter to „utrwalony wzór zachowań”, który ukazuje się w ciele w postaci napięć mięśniowych. Na podstawie blokad energetycznych, które powstają w ciele, Lowen wyróżnił pięć typów charakteru, które mają pomóc w lepszym zrozumieniu problemów.

Typ schizoidalny

Schizoidalna struktura charakteru dotyczy osób, które maja tendencję do rozszczepienia jednolitego funkcjonowania osobowości, czyli na przykład co innego czują i co innego myślą, jakby myśli i uczucia nie miały ze sobą związku. Wycofują się do własnego wnętrza, co utrudnia realny kontakt z rzeczywistością. Osoba o charakterze schizoidalnym ma trudności z odczuwaniem własnej tożsamości, ma słabe ego oraz osłabiony kontakt z własnym ciałem i emocjami.

Problem z odczuwaniem własnej tożsamości wynika z braku identyfikacji z ciałem. Często występują u takiej osoby sprzeczne postawy, gdyż brak jest energetycznego połączenia głowy z resztą ciała. Cechy, które charakteryzują typ schizoidalny to: nadwrażliwość, unikanie bliskich relacji, nieautentyczność. Blokady powstały z powodu odtrącenia, wrogości, barku poczucia bezpieczeństwa i radości. Dziecko żyjące w nieostającym poczuciu zagrożenia odgrodziło się od emocji w celu obrony samego siebie.

Napięcia mięśniowe powstają u podstawy czaszki, ramionach, miednicy oraz stawach biodrowych. Natomiast peryferyczne części ciała mają niedobór energii. W ten sposób osoba o typie schizoidalnym zabezpiecza się przed napływaniem uczuć.

Budowa ciała

Ciało osoby o charakterze schizoidalnej jest wąskie i skurczone. Zwłaszcza talia jest bardzo zwężona przez co daje obraz przepołowienia ciała. Ramiona zdają się zwisać, stopy zimne i skurczone, a ciężar ciała opiera się na zewnętrznych krawędziach.

typy charakteru 

Typ oralny

Osoby posiadające charakter oralny są silnie uzależnione od innych ludzi, potrzebują akceptacji, przytulania, opieki, rzadko natomiast odczuwają agresję. Osoba o strukturze oralnej przyjmuje energię z zewnątrz jednak bardzo słabo, przez co jest niedoładowana energetycznie.

Osoby o charakterze oralnej opierają się na innych ludziach, potrzebują wsparcia, gdyż nie potrafią przebywać sam na sam z sobą. Wynika to z poczucia wewnętrznej pustki i przekonania, że inni ludzie mogą ją wypełnić. Poczucie pustki powstaje z powodu stłumionego uczucia tęsknoty. Powstanie struktury oralnej może mieć swoje źródło w rzeczywistej utracie bliskiej osoby, lub niedostępności rodzica na przykład z powodu depresji. Próba poradzenia sobie z taka sytuacją jest stawanie się niezależnym.

Budowa ciała

Fizyczna budowa charakteryzuje się wydłużonym, szczupłym ciałem. Sprawiają wrażenie osoby słabej przez takie cechy fizyczne jak długie, wątłe nogi usztywnione w kolanach, słabe mięśnie, wąska miednica i płytki oddech.

 

Typ psychopatyczny

Psychopatyczna struktura charakteru dotyczy osób, które zaprzeczają swoim uczuciom. Osoby o tym charakterze mają skłonność do dominacji i agresji. Wychodzi z założenia, że ma wybór albo być ofiarą, albo osobą narzucającą swoją siłę i władzę.

W celu uzyskania kontroli nad kimś osoba o strukturze psychopatycznej wywyższa się i lokuje swoją energię w górnych partiach ciała. Z tego też powodu klatka piersiowa jest szeroka, a w okolicy przepony powstaje blokada, która blokuje przepływ energii w stronę dolnych partii ciała. Umysł jest nadmiernie pobudzony przez ciągłe rozmyślanie nad przejęciem kontroli nad światem zewnętrznym. Osoby psychopatyczne są nieufne i mają ograniczony obraz świata. Chęć panowania nad wszystkim i wszystkimi odnosi się też do kontrolowania samego siebie, tak więc spontaniczność jest czymś obcym.

Potrzeba kontrolowania wynika z lęku przed byciem kontrolowanym, wykorzystanym. Osoba o typie psychopatycznym oscyluje między byciem ofiarą lub zwycięzcą, z tego też powodu ma silny lęk przed porażką i ogromne pragnienie sukcesu. Wraz z zaprzeczaniem uczuć i potrzeb osoby takie zaprzeczają również doświadczeniom z dzieciństwa. Mechanizmy obronne powstały w dzieciństwie prawdopodobnie w konfrontacji z rodzicem uwodzicielskim. Rodzic pragnie uzależnić od siebie dziecko, by ono zaspokajało jego potrzeby. Dziecko uczy się, że relacje opierają się na wykorzystywaniu bądź byciu wykorzystywanym.

Budowa ciała

Patrząc na osobę o charakterze psychopatycznym od razu zwraca się uwagę na nadmuchaną górę, ciężką budowę ciała, sztywność i napięcie w okolicach oczu. 

man-979980_640

 

Typ masochistyczny

Występuje u ludzi cierpiących, bezradnych i uległych. Wewnątrz kryje się dużo stłumionej złości. Blokowanie wrogości wynika z lęku przed gwałtownym, niepohamowanym czynem, z lęku przed nieumiejętnością zapanowania nad falą trudnych uczuć. Osoby o typie masochistycznym ukrywają emocje pod grubymi i silnymi mięśniami. Jedyne na co sobie pozwalają to marudzenie, jęki i narzekania.

Ciało w całości jest naenergetyzowane, ale nie dochodzi do uwalniania nadmiaru energii. Taka postawa powstaje pod wpływem ograniczania wolność i swobody w dzieciństwie. Dziecko odczuwa poczucie winy pragnąc wyrażać własne potrzeby. Wszelki próby wyrażania złego humoru, niesubordynacji były tłumione przez rodziców oczekujących bezwzględnego posłuszeństwa. Relacje z rodzicem dają miłość i bliskość, ale są obciążone nadmiernymi oczekiwaniami i wymaganiami. Dziecko nauczyło się tłumić agresję i jako osoba dorosła ma trudności z walczeniem o swoje prawa, co często wyraża się w zablokowanym gardłem.

Budowa ciała

W celu powstrzymania energii powstają blokady w okolicy talii, karku co sprawia odczucie niepokoju. Ciało jest masywne, gruba szyja i talia. Wysunięta do przodu miednica sprawia wrażenie skulenie.

 

Typ sztywny

Wyprostowany kręgosłup, wysoko uniesiona głowa, nieugięta postawa ciała, która stanowi obronę i czyni ciało sztywnym. Te cechy fizyczne wynikają z lęku przed poddaniem się, który kojarzy się z upadkiem i porażką. Osoba chroni się przed byciem zdominowaną i w tym celu kontroluje swoje zachowanie. Wewnętrzny konflikt dotyczy nadmiernego realizmu a dążenia do przyjemności. Cechy charakteru jakie posiada osoba o sztywnej strukturze to upartość, agresywność, nieustępliwość. Upór wynika z lęku przed utratą wolności. Sztywna struktura charakteru powstaje z powodu zakazu dziecięcej masturbacji i z tego też powodu szuka zaspokajania potrzeb w inny sposób.

Budowa ciała

Miejsca napięć lokują się w mięśniach długich. Budowa ciała jest harmonijna i proporcjonalna. 

 

(Visited 1 562 times, 6 visits today)
Facebookgoogle_plus

2 komentarze

 1. Carmela

  Marzec 26, 2017 at 10:27 pm

  Do mnie nie pasuje żaden z tych typów. Jako osoba o bardzo pokaźnej tuszy byłabym najbliższa typowi masochistycznemu, jednak nie do końca się z tym zgadzam, bo jestem dość asertywna i działam raczej zgodnie z hasłem mojej pani z matematyki, która mawiała: „krowa, która dużo ryczy, szybko awansuje”.

  1. Jola

   Jola

   Kwiecień 28, 2017 at 10:13 am

   Dziękuję za podzielenie się opinią 🙂 Tak jak Pani mówi, opisy typów charakterów nie muszą (i pewnie nie będą) zgadzać się u każdego. Jesteśmy dużo bardziej złożonymi istotami, typologie osobowości mogą pomóc nam w zrozumieniu pewnych aspektów nas samych, a przede wszystkim uwrażliwić nas na to, że każdy jest inny i to w porządku. Pozdrawiam ciepło 🙂

Leave a Reply