Trening Umiejętności Społecznych

 

Wyobraź sobie, że nie wiesz jak reagować na zaczepki i nie potrafisz rozwiązywać konfliktów. Trudność sprawia ci witanie się i robienie zakupów. Wyobraź sobie, że nie potrafisz panować nad złością lub strachem albo nie wiesz w jaki sposób zawierać i utrzymywać przyjaźnie. Wyobraź sobie, że każdego dnia stajesz przed społecznymi wyzwaniami nie mając w ręku odpowiednich narzędzi, zrozumienia, wiedzy i praktyki. Brak umiejętności społecznych bardzo utrudnia codzienne życie, może być źródłem ogromnego stresu i braku pewności siebie. 

Podczas Treningu Umiejętności Społecznych uczymy się konkretnych strategii radzenia sobie w sytuacjach społecznych. Począwszy od witania się, po zawieranie przyjaźni przez rozwiązywanie konfliktów. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb dzieci. Pracujemy nad rozwojem inteligencji emocjonalnej, rozwijaniem samoświadomości (poznanie swoich mocnych i słabych stron, zrozumienia swoich emocji, nazwanie potrzeb i trudności z jakimi dziecko się zmaga), a także pracujemy nad rozwojem empatii i zrozumienia drugiej osoby.

 

Cele treningu:

  1. Poznać i stosować prawidłowe zachowania w codziennym życiu.
  2. Nauczyć się samokontroli i przestrzegania zasad.
  3. Nauczyć się rozpoznawać swoje emocje i radzić sobie z nimi.
  4. Budować poczucie wartości i sprawstwa.
  5. Nauczyć się radzić sobie w trudnych sytuacjach.
  6. Zawierać znajomości, tworzyć i utrzymywać przyjaźnie.
  7. Nauczyć się współpracy.

Zajęcia odbywają się w małych grupach, prowadzone są przez dwóch pedagogów i trwają 70 min.

 

(Visited 424 times, 2 visits today)